Now showing items 1886-1905 of 2275

  • Tab Wizard automātiski ģenerētas mūzikas ierakstīšanas un atskaņošanas moduļi 

   Zaiko, Vadims (Latvijas Universitāte, 2012)
   Šis kvalifikācijas darbs ir daļa no Tab Wizard projekta, kura mērķis ir izveidot mūzikas ģeneratoru. Kvalifikācijas darba galvenais mērķis ir nodrošināt TabWizard programmai stabilu datu struktūru, kura ļautu īstenot pēc ...
  • Tab Wizard mūzikas ģenerēšanas modulis 

   Jurjevs, Daniils (Latvijas Universitāte, 2012)
   Kvalifikācijas darba ietvaros pēc spējās programmatūras izstrādes principiem valodā Java izveidota programma TabWizard, kas ģenerē harmonisku mūziku pēc nejaušības principa. Lietotājam ir iespēja uzstādīt parametrus mūzikas ...
  • Tautisko deju kolektīvu sistēma 

   Dunkurs, Egīls (Latvijas Universitāte, 2018)
   Kvalifikācijas darbs apraksta tīmekļa sistēmas, kas paredzēta tautisko deju kolektīvu dejotājiem, skolotājiem, vecākiem un citiem interesentiem, mērķus, nolūku un iespējas. Sistēma tika izstrādāta priekš publiskas pieejas ...
  • Tāmēšanas sistēma būvniecībā 

   Getiņš, Gunārs (Latvijas Universitāte, 2011)
   Liela daļa no šī kvalifikācijas darba tika izstrāda prakses laikā. Prakses darba mērķis bija izstrādāt sistēmu, kas atvieglotu būvtāmju izstrādi un pielietot šo sistēmu darba tirgū. No šiem mērķiem tieši pati sistēmas ...
  • TCP pārblīves vadības algoritma realizācija un testēšana 

   Laiviņš, Kārlis (Latvijas Universitāte, 2015)
   Pārraides vadības protokols (turpmāk – TCP) ir viens no galvenajiem protokoliem interneta protokolu kopā. Pārblīves vadība ir būtiskākais TCP elements, kurš nosaka tā veiktspēju. Pārblīve ir pārmērīgi intensīva ziņojumu ...
  • Tehniskās kvalitātes uzlabojumi biznesa informācijas sistēmā 

   Osmanis, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2017)
   Kvalifikācijas darbā autors apraksta aktivitātes, ko viņš veica Zurich Insurance Group klientu portāla tehniskās kvalitātes uzlabošanai. Tika veidots automatizētu regresijas testu ietvars un Docker Compose rīka konfigurācija ...
  • Tehniskie un grafiskā dizaina risinājumi mūsdienu tīmekļa vietnēs 

   Vanaga, Zane (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darba mērķis ir aplūkot mūsdienu tīmekļa vietņu dizaina tendences un to tehniskos risinājumus. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatītas galvenās mūsdienu tīmekļa un tā lietotāja īpašības un tendences, kā arī dizaina ...
  • Tehnoloģisko resursu pielietojums projekta vadības procesos 

   Sproģis, Ivo (Latvijas Universitāte, 2013)
   Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā projekti ir kļuvuši aizvien sarežģītāki un prasīgāki, kas liek meklēt projektu vadīšanai piemērotākas projektu vadības metodes un rīkus, lai projekts norisinātos pēc iespējas veiksmīgāk. Darba ...
  • Teksta fragmentu apmaiņas lietotne 

   Jurģelis, Matīss (Latvijas Universitāte, 2012)
   Šajā projetktā ir tiek izstrādāta windows 8 lietotne un datu serviss, lietotne ir brīvi pieejama jebkuram lietotājam, kuram ir pieejama windows 8 operētājsistēma un interneta piesēgums. Datu serviss ir brīvi pieejams tikai ...
  • Teksta iegūšana no HTML5 canvas elementiem 

   Laipnieks, Vilnis (Latvijas Universitāte, 2016)
   HTML5 canvas elements un visa tajā atveidotā informācija pēc būtības ir attēls, līdz ar to, no lietojamības viedokļa, grūti pieejams lietotājiem, it īpaši redzes invalīdiem, kuri paļaujas uz ekrāna lasīšanas programmatūru. ...
  • Tekstūras koordinātu ģenerēšanas algoritmi 3D modeļiem 

   Jacuks, Pāvels (Latvijas Universitāte, 2017)
   Darba autors skaidro tekstūras koordinātu ģenerēšanas procesus OpenGL API un izskata ar to izstrādes saistītos jautājumus. Tekstūras koordinātes izmanto, lai sasaistītu telpisku ģeometriju ar digitālo bildi. Autora mērķis ...
  • Telefonu uzskaite SAP R/3 sistēmā. 

   Koraskovs, Aleksandrs (Latvijas Universitāte, 2017)
   Šajā darbā tiek detalizēti aprakstīta telefonu uzskaites sistēma, kura ir realizēta uz SAP R/3 sistēmas bāzes. Sistēma veic telefonu uzskaiti, rēķinu detalizācijas importu no LMT, Tele2 un iekšējās LDZ sistēmas. Piestāda ...
  • Telegram spēle 

   Khlus, Valeriya (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šis dokuments ir dokumentācija tērzēšanas botai „Shelter”, programmatūra un dokumentācija tika izstrādāta kvalifikācijas dokumentā. Tehniskā dokumentācija ietver programmatūras prasību specifikāciju, programmatūras izstrādes ...
  • Telekomunikāciju operatora "Lattelecom" lietotnes "mansTV" programmatūras izstrāde Android operētājsistēmai 

   Supe, Edgars (Latvijas Universitāte, 2016)
   Kvalifikācijas darbā ir aprakstīta mobilās operētājsistēmas Android lietotnes “mansTV” izstrāde. Programmatūras galvenās funkcijas ir sniegt piekļuvi televīzijai, televīzijas arhīvam un video nomas katalogam, izmantojot ...
  • Telemātikas datu izmantošana apdrošināšanas informācijas sistēmās 

   Asaris, Ervīns Valters (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darbā tiek pētīts, kas ir telemātikas ierīces, kā tās darbojas un kāds ir to pielietojums. Darbā tiek apskatīts, kādus datus ir iespējams iegūt no telemātikas ierīcēm un kā šos datus pielieto apdrošināšanas ...
  • Telemetrijas iekārtu GSM datu monitorings un analītika 

   Usāns, Rolands (Latvijas Universitāte, 2015)
   “Telemetrijas iekārtu GSM datu monitorings un analītika” ir uz tīmekļa tehnoloģijām balstīta sistēma, kas realizēta, kā esošas sistēmas modulis. Sistēmas lietotājam ir iespējams pārraudzīt GSM datu patēriņu visām sistēmas ...
  • Telestratora modulis profesionālajam sportam 

   Jakāns, Jorens (Latvijas Universitāte, 2016)
   “Telestrātora modulis profesionālajam sportam” izstrādāts “SIA Playgineering Systems” uzņēmuma vajadzībām, tas lietotnes gala versijā ļaus lietotājam izveidot un atskaņot specifiska veida prezentācijas profesionālajam ...
  • Televīzijas satura klasificēšana 

   Briedis, Kārlis Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2018)
   Darbā tiek pētīta televīzijas satura klasificēšana pēc raidījuma žanra. Tiek apskatīti citu autoru veiktie pētījumi televīzijas žanru klasifikācijas un saistīto video klasifikācijas problēmu risināšanā. Darba praktiskās ...
  • Telos VX funkcionālo testu automatizācija 

   Sproģis, Uga (Latvijas Universitāte, 2018)
   Šis kvalifikācijas darbs izstrādāts saistībā ar programmēšanas praksi Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtā. Šis darbs sniedz ieskatu VX VoIP radioapraides telefona iekārtas funkcionalitātes un šīs ...
  • Telos VX studijas IP telefona sistēmas veiktspējas testu automatizācija 

   Liepa, Edgars (Latvijas Universitāte, 2018)
   Kvalifikācijas darbā ir izstrādāta radio studiju IP telefona sistēmas veiktspējas automatizētie testi, kuru mērķis ir veikt sistēmas veiktspējas testēšanu, lai atklātu sistēmas kļūdas un tiktu noskaidroti sistēmas limiti, ...