Now showing items 619-638 of 2275

  • GAIS funkcionalitātes paplašinājuma "Uzkrājumi nedrošām saistībām" moduļa izstrāde 

   Galiņa, Beāte (Latvijas Universitāte, 2019)
   Kvalifikācijas darbā apkopota programmatūras prasību specifikācija, programmatūras projektējuma apraksts, testēšanas dokumentācija un projekta novērtējums GAIS sistēmas funkcionalitātes paplašinājumam "Uzkrājumi ...
  • Galda futbola automatizācija ar mikrokontrolieri un oData 

   Muzikants, Ādams (Latvijas Universitāte, 2016)
   “Galda futbola automatizācijā ar mikrokontrolieri un OData” ir lietu interneta (angliski – Internet of Things) sistēma, kas balstīta uz SAP HANA Cloud Platform tiešsaistes mākoņskaitļošanas sistēmas un SAPUI5 lietotnēm. ...
  • Galda futbola automatizētā statistika izmantojot SAP Hana un oData 

   Pētersons, Jānis (Latvijas Universitāte, 2016)
   Tiešsaistes galda futbola kontroles un statistikas atainošanas sistēma „Galda futbola automatizētā statistika izmantojot SAP HANA un OData” ir konceptuāla sistēma, kura ataino galda futbola spēles rezultātus, reģistrē ...
  • Galda futbola digitalizācijas risinājums 

   Rahimovs, Renāts (Latvijas Universitāte, 2014)
   Spēlējot galda futbolu, vienmēr vajag sekot līdzi spēles gaitai, pēc iesistiem vārtiem piefiksēt rezultātu. Dažreiz notiek arī strīdus situācijas, kad viena puse apgalvo, ka bija iesisti vārti un rezultāts ir tāds, bet ...
  • Galda spēles realizācija tiešsaistē 

   Elksnis, Reinis (Latvijas Universitāte, 2014)
   Kvalifikācijas darbā "Galda spēles realizācija tiešsaistē" tiek veidota galda spēles "Chaos in the Old World" daļēja funkcionalitātes implementācija. Projekta galvenais uzdevums ir izstrādāt platformu - spēles klientu un ...
  • Galda spēļu stāvokļu automātiska atpazīšana 

   Eglājs, Olafs (Latvijas Universitāte, 2018)
   Darba mērķis ir izveidot Android lietotni, kas ļauj izmantot iebūvēto kameru, lai nobildētu galda spēli un automātiski atpazīst tajā galda spēles stāvokli. Galda spēles stāvoklis darbā tiek definēts kā kopa, kas satur ...
  • Galīga automāta implementācija, izmantojot OpenCL ietvaru 

   Kuzņecovs, Andrejs (Latvijas Universitāte, 2014)
   Šajā darbā tiek realizēta un aprakstīta bibliotēka, kas simulē determinēta galīgu automātu-transformatoru darbību uz vairāku ieejas vārdu komplekta, izmantojot grafisko procesoru. Tiek veikta šīs bibliotēkas pareizības ...
  • Galīgi automāti, kas atpazīst valodas viena burta alfabētā 

   Ozols, Raitis (Latvijas Universitāte, 2013)
   Darbā tiks apskatīti galīgi determinēti un nedeterminēti automāti viena burta valodām un situācijām, kad visi ievadītie vārdi ir no kādas speciālas kopas (solījuma problēmas). Katrai apskatītajai valodai vai problēmai tiks ...
  • Galīgi frekvenciāli automāti 

   Beriņa, Anda (Latvijas Universitāte, 2013)
   Darbā pētīti frekvenciāli automāti – automāti ar vairākām ieejas lentām, kurus izmanto, lai tuvināti rēķinātu n atšķirīgus pieprasījumus no kopas A. Šādi automāti ļauj būvēt pilnībā determinētus modeļus, kuru iespējas ir ...
  • Galīgu automātu redaktors un simulators TDA platformā 

   Laganovskis, Reinis (Latvijas Universitāte, 2013)
   Darba mērķis ir izpētīt esošos galīgu automātu attēlošanas rīkus un noskaidrot, vai izmantojot TDA grafiskās rīku būves platformas piedāvātās iespējas ir iespējams izveidot galīgu automātu simulatoru un redaktoru, kurā ...
  • Galīgu determinētu automātu būves uzdevumu automātiska vērtēšana 

   Pētersons, Artūrs Jānis (Latvijas Universitāte, 2018)
   Studējot datorzinātņu teorētiskos pamatus, neatņemama sastāvdaļa ir galīgu determinētu automātu apgūšana, kas noved pie Tūringa mašīnu teorijas un datora darbības pamatprincipiem. Studentiem automātu apgūšanas procesā viena ...
  • Galīgu frekvenciālu automātu iespējas 

   Zbitkovskis, Rihards (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darbā "Galīgu frekvenciālu automātu iespējas" ir aprakstīts frekvenciālu aprēķinu jēdziens, apkopoti līdz šim zināmie rezultāti par frekvenciāli aprēķināmām valodām un pētīti frekvenciāli galīgi automāti. Darba ...
  • Galvenā darbības rādītāja vērtību atskaites izstrāde 

   Zombergs, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2016)
   Šajā dokumentā aprakstītā kvalifikācijas darba mērķis bija izstrādāt papildus moduli jau esošai sistēmai. Galvenā darbības rādītāja atskaite palīdzētu sistēmas lietotājiem aprēķināt un apskatīt savas un citu lietotāju ...
  • Gausa procesu regresija lielām datu kopām 

   Garnizone, Agrita (Latvijas Universitāte, 2018)
   Mūsdienu datu kopu apjoms strauji aug, kas noved pie nepieciešamības izstrādāt jaunas statistiskās un mašīnmācīšanās metodes, kas spētu apstrādāt lielas datu kopas saprātīgā laikā, iegūstot nozīmīgu informāciju. Gausa ...
  • GDPR piekļuves tiesību sistēma UBER platformai 

   Romaņuks, Aleksejs (Latvijas Universitāte, 2019)
   Vispārējā datu aizsardzības regula (turpmāk tekstā – GDRP) ir regula, kuras mērķis ir nodrošināt un veicināt personas datu privātumu. Regula stājās spēkā 2018. gada 25. maijā. Visiem uzņēmumiem, kuri pārvalda Eiropas pilsoņu ...
  • Genoma analīzes rīks 

   Gerasimčiks, Artjoms (Latvijas Universitāte, 2010)
   Galvenais darba mērķis – veidot universālo rīku genomu pētīšanas atvieglošanai un sistematizēšanai. Rīks atļauj salīdzināt vienu genomu ar otro, ka arī salīdzināt genomu ar datubāzē ierakstītiem genomiem. Analīzes rezultātu ...
  • Gēnu regulācijas tīklu analīze 

   Reinaļdo-Sančes, Rauls (Latvijas Universitāte, 2011)
   Kvalifikācijas darba ietvaros tika uzsākta komponentu bibliotēkas veidošana, kuras mērķis ir palīdzēt veikt specifiskas gēnu informacijas analīzi un apstrādi. Izstrādes laikā pētījumi tika veikti rauga (Saccharomyces ...
  • Git repozitoriju vēstures analīzes rīks 

   Koturova, Elizabete (Latvijas Universitāte, 2018)
   Kvalifikācijas darbā ir aprakstīta izstrāde rīkam, kurš attēlo statistiku par programmatūras izstrādes procesu, izmantojot un analizējot Git repozitorijus, ka arī veic meklēšanu projekta pirmkoda versijās. Lietotājs ievada ...
  • Globālās navigācijas satelītu sistēmu signālu izmantošana automatizētas amatieru autosacīkšu vērtēšanas sistēmas izveidē 

   Jargans, Anrijs (Latvijas Universitāte, 2016)
   Dažādu veidu pasākumi un sacīkstes, kuros tiek izmantotas automašīnas, ir ļoti interesants veids kā pavadīt brīvo laiku. Tomēr, lai nodrošinātu drošību uz ceļa, nepieciešams vairāku cilvēku darbs, kas tā pat pilnībā ...
  • Globālās pozicionēšanas datu savākšanas, apstrādāšanas un attēlošanas sistēma 

   Ginters, Raivis (Latvijas Universitāte, 2016)
   Globālās pozicionēšanas datu savākšanas, apstrādāšanas un attēlošanas sistēma ir reālā laika tiešsaites sistēma, kas sniedz iespēju sistēmas lietotājiem sekot līdzi savu transportlīdzekļu atrašanās vietai, kā arī saņemt ...