Now showing items 1371-1390 of 2275

  • Pakalpojumu orientētas arhitektūras pielietojums uzņēmuma sistēmu integrācijā 

   Rivars, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2015)
   Implementējot SOA risinājumus, uzņēmumiem bieži nākas saskarties ar vairākām problēmām, sākot no tehniskās realizācijas līdz kļūdainām darījuma prasībām. No tām palīdzēs izvairīties pirms un pēc implementācijas analīze, ...
  • Pakalpojumu pieprasījumu informācijas sistēma 

   Bukša, Diāna (Latvijas Universitāte, 2019)
   Kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt pakalpojumu pieprasījumu informācijas sistēmu onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības darbinieku ikdienas darba atvieglošanai. Tā ir paredzēta klientu reģistrēšanai noteiktiem ...
  • Pakalpojumu serviss: mājas lapas stāvokļa uzraudzība un atbildīgo personu brīdināšana par iespējamām un esošām problēmām 

   Brujevs, Dmitrijs (Latvijas Universitāte, 2017)
   Lidzekļa “Pakalpojumu serviss: mājas lapas stāvokļa uzraudzība un atbildīgo personu brīdināšana par iespējamām un esošām problēmām” mērķis ir paatrināt servera un timekļa vietne problēmas identificēšanu un savlaicīgi ...
  • Pakomāta spraudņa izveide WooCommerce interneta veikaliem 

   Krišlauks, Juris (Latvijas Universitāte, 2016)
   Pakomātu spraudnis WooCommerce internetveikaliem ir uzstādāms spraudnis, kas “Wordpress” sistēmām, uz kurām ir uzstādīts e-komercijas rīks “WooCommerce”, pievieno piegādes veidus, kas ļauj klientiem izvēlēties iespēju ...
  • Palešu marķēšanas tiešsaistes sistēma 

   Lapiņš, Dzintars (Latvijas Universitāte, 2017)
   Palešu marķēšanas tiešsaistes sistēma ir tīmekļa vietne, kura tika izstrādāta SIA “POLIPAKS” vajadzībām. Sistēmas pamatfunkcijas ir pēc lietotāja sniegtās informācijas automātiski ģenerēt marķēšanas etiķetes ar QR un svītru ...
  • Palīgrīks matemātikas skolotājiem 

   Sniķers, Jānis (Latvijas Universitāte, 2011)
   Programmas mēŗķis ir atvieglot darbu matemātikas skolotājiem. Tā kā matemātikas kurss skolā būtiski nemainās, skolotājiem katru gadu ir jāmāca līdzīgas tēmas arvien jauniem skolēniem. Programma ļauj skolotājam mācīt ...
  • Palīgvietne vairumtirdzniecības pārdevējiem 

   Daškevičs, Artjoms (Latvijas Universitāte, 2019)
   Tīmekļa vietne vairumtirdzniecības pārdevējiem ir vietne, kas paredzēta darba optimizācijai kā pārdevējiem, tā arī pircējiem. Tīmekļa vietne dod iespēju pārdevējiem izveidot jaunu piedāvājumu ar savu produktu sarakstu ...
  • Pamatdatu pārvaldīšana lielapjoma datu sistēmās bāzētās Oracle Hyperion platformā 

   Skačkova, Aurika (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darba pētījumam ir izvēlēta kādas Zviedrijas bankas Hyperion Planning lietotne, kura tiek izmantota darījumu mērķu uzstādīšanai. Autores galvenais mērķis bija uzlabot bankas datu kvalitāti un pamatdatu pārvaldīšanas ...
  • Pamatlīdzekļu uzskaites apakšsistēma 

   Grošs, Kārlis (Latvijas Universitāte, 2016)
   “Pamatlīdzekļu uzskaites apakšsistēma” ir lielākas informācijas sistēmas NIPIS (Nekustamo īpašumu pārvaldes informatīvā sistēma) sastāvdaļa, kas atbild par pamatlīdzekļu pārvaldi. Sistēma sastāv no divām daļām – pie NIPIS ...
  • Papildinājumi Internet pakalpojumu sniedzēja Informācijas sistēmai 

   Bergs, Dzintars (Latvijas Universitāte, 2010)
   Kvalifikācijas darba mērķis ir pielāgot atvērtā koda projektu vadības sistēmu Redmine interneta pakalpojuma sniedzēja „DNet ITrisinājumi” iekšējā darba organizēšanas vajadzībām. Lai mērķi sasniegtu, Redmine tika lokalizēta ...
  • Papildu funkciju izstrāde mašīnmācīšanās teksta analizatoram 

   Kalniņš, Mikus (Latvijas Universitāte, 2019)
   Teksta analīzes veikšanai ir pieejamas vairākas metodes, šajā dokumentā ir apskatīts kā pielietot Correlation Explanation[7] (korelāciju skaidrošana, turpmāk CorEx[7]) teksta analīzes metodi, implementējot atvērtā pirmkoda ...
  • Paplašināma IoT platforma datu un notikumu apkopošanai 

   Sedlenieks, Ralfs (Latvijas Universitāte, 2017)
   Kvalifikācijas darba mērķis ir izveidot paplašināmu platformu, kas ļautu apdrošinātājiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem piedāvāt saviem klientiem uz IoT balstītus pakalpojumus, kā arī izmantot no dažādās atrašanās vietās ...
  • Paplašinātās realitātes lietojumprogrammatūras izstrāde Apple iOS SDK vidē 

   Upītis, Ģirts (Latvijas Universitāte, 2011)
   Paplašinātā realitāte (Augmented reality) ir jēdziens, kas apzīmē interaktīvu apkārtējās vides informācijas papildināšanu ar datiem no datora reālā laikā. Pēdējo gadu laikā paplašinātās realitātes tehnoloģijas kļuvušas ...
  • Paralēlā skaitļošana, izmantojot sociālos tīklus 

   Staruhins, Kirils (Latvijas Universitāte, 2010)
   Šī darba mērķis ir izpētīt paralēlās skaitļošanas ieguvumus un iespējas veikt paralēlās skaitļošanas uzdevumus, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammas un iesaistot uzdevumu rēķināšanā plašo sociālo tīklu lietotāju auditoriju. ...
  • Paralēlisma un laiksakritības problēma programmēšanas valodā Ruby 

   Černovs, Ņikita (Latvijas Universitāte, 2013)
   Maģistra darba "Paralēlisma un laiksakritības problēma programmēšanas valodā Ruby" mērķis ir apskatīt programmēšanas valodas Ruby laiksakritības un paralēlisma iespējas, paskaidrot, kāpēc tas ir svarīgas, salīdzināt valodā ...
  • Paralēlu automātu veidi un iespējas 

   Jēriņš, Kārlis (Latvijas Universitāte, 2015)
   Datorzinātnē labi ir pazīstami galīgie automāti – tie lasa vārdus noteiktā alfabētā un nosaka, vai nolasītais vārds pieder kādai konkrētai valodai. Daudz ir izpētīts par to, ko šādi automāti spēj izdarīt un kādu valodu ...
  • Parametrizējams lietotāju apmierinātības analīzes rīks 

   Geikins, Kristaps Fabiāns (Latvijas Universitāte, 2017)
   Mūsdienās ir daudz un dažādi uzņēmumi, kas pieņem un izstrādā dažādu tipu pasūtījumus (piemēram, programmatūras izstrāde, grafiskā dizaina izveide) no klientiem, un šo pasūtījumu pārvaldību veic izmantojot digitālus ...
  • Parametrizētie grafu izvietošanas algoritmi 

   Dudelis, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2010)
   Grafu slāņota zīmēšana klasiski sastāv no četriem galvenajiem etapiem: ciklu izmešanas, virsotņu sadalīšanas pa slāņiem, šķautņu krustojumu minimizēšanas un zīmējuma nogludināšanas. Krustojumu minimizēšana ir NP-pilna ...
  • Paredzošā stimulētā mācīšanās 

   Krišlauks, Rihards (Latvijas Universitāte, 2016)
   Continuous actor-critic learning automaton, jeb CACLA, algoritma aktiera un kritiķa komponentes ir apvienojamas vienā, izmantojot faktu, ka tās no stāvokļu telpas izgūst līdzīgas pazīmes savu funkciju veikšanai. Tas ļauj ...
  • Paroļu un noslēpumu glabāšana uzņēmuma vidē 

   Pakulis, Andris (Latvijas Universitāte, 2017)
   Darbā apskatīta paroļu un noslēpumu (drošības sertifikātu, kodu) glabāšanas un pieejamības tēma. Gadījumiem, kad noslēpums pieejams tikai vienam cilvēkam, pieejami dažādi risinājumi, taču uzņēmuma vidē situācija ir būtiski ...